រំឭក

រំឭក ជាកម្មវិធីសហការដោយមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន​សោតទស្សន៍​បុប្ផាណា និងអង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ ដែល​នាំ​មក​ជូន​ដោយ មហោ​ស្រព​រដូវ​កាល​សិល្បៈ​ខ្មែរ (Season of Cambodia)។ ស្ថាប័ន​​សិល្បៈ​​ពីរដែល​​នាំ​​មុខ​​គេ​​នៅ​​ក្នុង​​ទី​​ក្រុង​​ភ្នំពេញ​​ បាន​សហ​ការ​​គ្នា​​ក្នុង​​គោល​បំណង​​រៀប​​ចំ​​កម្ម​​វិធី​​មនុស្ស​​ធម៌​ ដែល​​នឹង​​បង្កើត​​ជា​​ការ​​ត្រិះ​​រិះ​​ស្វែង​​យល់​​ពី​​ខួប​​ទី​​ ៤០ ​ឆ្នាំ​ នៃ​​ការ​​ដួល​​រលំ​ក្រុង​​ភ្នំពេញ​​ចូល​​ក្នុង​​ដៃ​​ខ្មែរ​ក្រហម។