ពិព័រណ៍រូបថត : ព្រលឹងរបាំ – ជំនួបជុំ

រៀបចំដោយលោកJames Wasserman

 

លោក James Wasserman បង្ហាញកម្រងរូបថតអំពីដំណើររបស់លោកមកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញនៅឆ្នាំ១៩៩១ ដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពក្រុមសិស្ស​បញ្ចប់ការសិក្សា​ផ្នែករបាំជំនាន់ទី១ នៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈ។ សិស្សផ្នែករបាំទាំងនេះ  ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលពីលោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូផ្នែកសិល្បៈដែលរស់រានពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា ដោយបង្កើតតំណភ្ជាប់ពីសម័យដែលអ្នករបាំហ្វឹកហាត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង មកទល់នឹងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសព្វថ្ងៃនេះ។

កិច្ចការចងក្រងរូបថតទាំងនេះ ទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តដោយលោកស្រីបណ្ឌិត Toni-Shapiro-Phim អ្នកជំនាញផ្នែកនរវិទ្យា ដែលបានធ្វើគម្រោងស្រាវជ្រាវទាក់ទង​នឹងការចងក្រងឯកសារអំពីសាលារបាំនិងអំពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែករបាំដែលទទួល​ខុសត្រូវក្នុងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ។

ពិព័រណ៍នេះ នឹងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សិល្បករ។

ពិព័រណ៍នេះ នឹងបង្ហាញជូនសាធារណជនទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។

avatar
  • November 3, 2023 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Exhibitions