ភាពយន្តពិសេសរបស់ឈូករ័ត្ន

ផលិតដោយ ក្រុមភាពយន្តឈូករ័ត្ន ឆ្នាំ ២០១៨ រយៈពេល ៥០ នាទី ភាសាខ្មែរ

ក្រុមភាពយន្តឈូករ័ត្ន សូមបង្ហាញជូននូវខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីទាំង ៥ រឿង ដែលបានផលិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដោយសមិទ្ធិករភាពយន្តវ័យក្មេងរបស់ឈូករ័ត្នផ្ទាល់ ក្នុងនោះរួមមាន ៖ រឿង «អាខូមូ» រឿង «ពេលវេលា» រឿង «និទានស្នេហ៍ផ្លែប៉េងប៉ោះ» រឿង «សុបិន» និងរឿង «What If»។

លើសពីការទស្សនាភាពយន្ត លោកអ្នកក៏នឹងមានឱកាសសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមិទ្ធិករភាពយន្តរបស់ឈូករ័ត្នផងដែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 15, 2019 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club