១០. ដីខ្លាញ់ប្រមាញ់ជីវិត

រយៈពេល ១៨’២៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : កំពង់ស្ពឺ

អ្នកស្រី ប៉ូ ឌីណា និងប្អូនប្រុស និយាយពីរឿងគ្រួសារគាត់នាអតីតកាល។ គាត់រៀបការ ហើយទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយប្តីមុននាឆ្នាំ ១៩៧៥។ ខ្មែរក្រហមបានចូលមកដល់ក្រុង និងបានជម្លៀសគាត់ទៅខេត្តកណ្តាល។ បន្ទាប់មក ខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសគាត់បន្តទៀតរហូតដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់។ ខ្មែរក្រហមចាប់ផ្តើមបង្ខំឱ្យគាត់ធ្វើការហួសកម្លាំង និងបង្អត់អាហារ ​ថែមទាំងសម្លាប់ប្អូនគាត់ ឯកូនប្រុសរបស់គាត់វិញត្រូវគេកប់ទាំងរស់ ទាំងដែលគាត់ឃើញនឹងភ្នែក។ ខ្មែរក្រហមបានវាយបំបាក់ជើងគាត់ និងចាប់គាត់ដាក់គុក ព្រោះតែគាត់មិនព្រមរៀបការ។