១១. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា អ៊ុន ដានេ និងអ្នកស្រី អ៊ឹម តែម

រយៈពេល ១៧’៣២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អ្នកស្រី អ៊ឹម តែម និងក្រុមគ្រួសារ ត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្ត។ ក្នុងរបបនោះ អ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងកងចល័តកុមារ។ ខ្មែរក្រហមធ្លាប់គំរាមសម្លាប់អ្នកស្រីចោល ព្រោះអ្នកស្រីបានធ្វើឱ្យបាត់សត្វឆ្មាមួយក្បាលរបស់អង្គការ។ ដោយមានការអង្វរករពីមេក្រុមរបស់អ្នកស្រី អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតអោយដើររកសត្វឆ្មានោះឱ្យឃើញវិញក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ។