១២. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា អ៊ុន ដានេ និងអ្នកស្រី អ៊ឹម សាទុំ

រយៈពេល ៤០’៣១ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អ្នកស្រី សាទុំ ត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ អ្នកស្រីរស់នៅតែពីរនាក់ម្ដាយ និងធ្វើការក្នុងកងចល័ត។ អ្នកស្រីធ្លាប់បានសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរក្រហមចំនួន ២ ដង។ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ អ្នកស្រីបានឃើញនូវស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលបានស្លាប់ គ្មានគ្រូពេទ្យមើលថែបានត្រឹមត្រូវ និងគ្មានថ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។