៩. កិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រី សុត ឡាស់

រយៈពេល ១២’១០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : កំពត

អ្នកស្រី សុត ឡាស់ អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ ជាខ្មែរអ៊ីស្លាម ត្រូវបានសម្ភាសដោយអ្នកស្រី យឹម សុធារី អ្នកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម។ ដោយសារតែដើមកំណើតអ្នកស្រីជាខ្មែរអ៊ីស្លាម អ្នកស្រីបានទទួលរងនូវការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញពីសំណាក់ខ្មែរក្រហម និងប្រជាជនចាស់។ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសទៅស្រុកឈូក ខេត្ដកំពត និងត្រូវបង្ខំឱ្យរៀបការនៅចុងឆ្នាំ ១៩៧៥។