២០. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ជីវ ចន និងលោកយាយ សែម

រយៈពេល ២២’១៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកយាយ សែម មានទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ មុនពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់របស់លោកយាយ គ្រួសាររបស់លោកយាយមិនបានរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិទេ ដោយនាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិក។ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកយាយគឺជាអ្នកសិល្បៈ គាត់បានរៀនច្រៀង រាំ ហើយបន្ទាប់មកលោកយាយត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឱ្យរៀបការ។