២១. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ភី ផាវ និងលោកតា ទឹម ឡេ

រយៈពេល ២៦’៥៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកតា ទឹម ឡេ មានអាយុ ៦០ ឆ្នាំ។ លោកតាធ្លាប់បួសជាសង្ឃនៅក្នុងសម័យ លន់ នល់ ក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានផ្សឹកលោកតា ហើយឱ្យលោកតាធ្វើការក្នុងកងចល័តនៅតំបន់ឆ្ងាយៗដូចជានៅវ៉ារិន ជាដើម។ លោកតាក៏ធ្លាប់រងទារុណកម្មដោយឱ្យរត់តាមសេះ ព្រោះតែលោកតាលួចរត់មកផ្ទះវិញ។ ក្រោយមកគេក៏បានដោះលែងគាត់ ហើយឱ្យធ្វើការនៅក្នុងកងចល័តបន្ត តែលោកតាមិនដែលបានទទួលអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេ ទោះបីលោកតាខំប្រឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏ដោយ។