១៩. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក អាន សុភត្រា និងអ្នកស្រី យស់ យិន

រយៈពេល ៤៩’០៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តស្វាយរៀង

អ្នកស្រី យស់ យិន រស់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។ នៅសម័យ លន់ នល់ គាត់ និងគ្រួសារ ត្រូវរត់គេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែក ហើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម គាត់បានធ្វើជាប្រធានកងកុមារ។ ក្រោយមក គាត់ក៏ចូលទៅក្នុងកងចល័ត ធ្វើការងារលើកទំនប់ ជីកប្រឡាយ។ គាត់ធ្វើការហត់នឿយណាស់ក្នុងសម័យនោះ ហើយគាត់មិនបានទទួលរបបអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេ មិនដូចជាពួកប្រធានកង ឬកម្មាភិបាលទេ ដែលគេមានម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ។