៨៣. កិច្ចសន្ទនារវាងលោកគ្រូ នៅ សុខុន និងលោក ស៊ិន សុខុម

រយៈពេល ៥៨’០៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ភ្នំពេញ

នាសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម លោក​ ស៊ិន សុខុម បានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី ៧ ​រហូតដល់ឆ្នាំ​ ១៩៦៧​ លោកបានឈប់រៀន។ នាអំឡុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ១៩៧០ លោកមានអាយុ ២៣ ឆ្នាំ។ ពេលចូលដល់របបខ្មែរក្រហម លោកត្រូវបានគេចាត់ឱ្យឡើងត្នោត និងបង្រៀនឱ្យអ្នកមូលដ្ឋានចេះឡើងត្នោត។ បន្ទាប់មកគេចាត់តាំងឱ្យលោកទៅព្រោះស្រូវ​​ និងរកត្រី។ នារដូវច្រូតកាត់ គេតម្រូវឱ្យគាត់ច្រូតស្រូវក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន ៧៥ បាច់។