៨៤. កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកគ្រូ ជា សុថាវី និងលោក ជា សុផុន

រយៈពេល ៣៦’១៨ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ព្រៃវែង

នាសម័យខ្មែរក្រហម លោក ជា សុផុន ត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្គាប់ឱ្យធ្វើស្រែចម្ការ ហើយក្រោយមកគេក៏ឱ្យគាត់ឡើងត្នោត។ គាត់ប្ដូរការងារពីមួយទៅមួយ ដោយសារខ្មែរក្រហមមិនទុកចិត្តគាត់។ ក្នុងសម័យនោះ បងប្អូនរបស់គាត់ ៣ នាក់ ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់។ ក្រោយពីចប់របប ប៉ុល ពត គាត់បានរៀបចំគ្រួសារ និងប្រកបរបរជាអ្នកយកទំនិញពីតៃនិញមកលក់នៅតាមស្រុក ហើយក្រោយមកលោកក៏បានក្លាយជានាយកសាលាបឋមសិក្សា។