៤៨. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ហុន លាន និងលោកតា ហ៊ុប ទូច

រយៈពេល ៦៩’២៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

នៅសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម លោក ហ៊ុប ទូច ធ្លាប់បានឮសម្តេចតាប្រកាសតាមវិទ្យុ អំពាវនាវឱ្យប្រជាជនទាំងអស់រត់ចូលព្រៃម៉ាគី និងជីកលេណដ្ឋានដើម្បីរត់គេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែក។ បើលួចដំាបាយ សូមកុំឱ្យមានផ្សែងឱ្យសោះ ​បើមានផ្សែង គេនឹងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីនោះតែម្តង។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងមួយកងតូច​ដោយចាំស្ដាប់បង្គាប់ពីមេបញ្ជាការធំ។ លោកបានសំណូមពរឱ្យគ្រប់គ្នារៀនសូត្រឱ្យបានច្រើនពីរបបខ្មែរក្រហម និងដឹងពីរឿងរ៉ាវពិតដែលប្រជាជនខ្មែរយើងបានឆ្លងកាត់។