៣១. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា មាស សាលីន និងលោកយាយ សន

រយៈពេល ២១’៤០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកយាយ សន មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប។ លោកយាយមានបងប្អូន៩ នាក់។ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកយាយរស់នៅក្នុងផ្ទះសហករណ៍ ប៉ុន្តែតំបន់លោកយាយមិនសូវតឹងរ៉ឹងទេដូចតំបន់ផ្សេងទេ ដោយក្នុងតំបន់លោកយាយ គេអនុញ្ញាតឱ្យដាំបន្លែនិងដំឡូងហូបខ្លួនឯងបាន។ កូនរបស់លោកយាយបានរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ លោកយាយមានតែលុយ ៥ កាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចងដៃកូន។ បន្ទាប់ពីរៀបការរួច លោកយាយបានលួចសែនព្រេនតិចតួចដើម្បីសុំសេចក្តីសុខដល់កូន និងប្រាប់ចាស់ទុំ ជីដូនជីតាឱ្យបានដឹងឮ។