៩៦. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ម៉ិច ជូឡាយ និងលោក ម៉ិច ចាន់ឌី

រយៈពេល ៤៨’៤១ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ភ្នំពេញ

គ្រាដំបូងនាសម័យខ្មែរក្រហម គ្រួសាររបស់លោក ម៉ិច ចាន់ឌី​ ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្តាយលោក។ ចូលដល់សម័យខ្មែរក្រហម លោកក៏បានចូលរួមលើកទំនប់ និងជីកប្រឡាយ។​ ទៅដល់ទីនោះ លោកមិនបានហូបគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ជាងនេះទៅទៀត ឪពុកលោក ព្រមទាំងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោល។