៩៥. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ដាំ សុស្រីនាង និងលោក ឈួរ នីម

រយៈពេល ៣៦’១៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : កំពង់ឆ្នាំង

លោក ឈួរ​ នីម​ ជា​ទាហាន​ម្នាក់​ក្នុងសម័យ​ លន់ នល់ ដោយគាត់​បាន​ទៅ​ហាត់​រៀន​នៅឯ​ប្រទេស​វៀតណាម។​ ក្រោយ​ពេល​ដែលខ្មែរក្រហម​ទទួល​បានជោគជ័យ​ គាត់​ក៏​ឈប់ធ្វើទាហាន ​ហើយ​មកធ្វើ​ជា​ប្រជាជន​ធម្មតា​វិញ។ គាត់​ត្រូវ​បាន​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាត់​ទុក​ជា​ប្រជាជន​ថ្មី ហើយ​គេ​បានប្រើឱ្យ​គាត់​ឡើងត្នោត​ ភ្ជួរ​ស្រែ​ និងកាប់ស្លឹក។ គាត់​ក៏ត្រូវ​បាន​ខ្មែរ​ក្រហម​កេណ្ឌនៅ​ពេល​ដែល​កង​ទ័ព​វៀតណាមមក​រំដោះ ​ប៉ុន្តែ​គាត់​មិន​ព្រម​ទៅ ​ទើប​គាត់​អាចរួច​រស់​ជីវិត​មក​ទល់សព្វ​ថ្ងៃ។ ក្រោយមក គាត់ក៏​បាន​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​កង​កម្លាំង​ ក៥ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៨៥ ផងដែរ។