៩៤. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ម៉ី បុរី និងអ្នកស្រី ប៊ុត ណាត

រយៈពេល ២២’០១ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : កំពង់ស្ពឺ

មុនសម័យខ្មែរក្រហម អ្នកស្រី ប៊ុន ណាត រស់នៅឯស្រុកត្បូងឃ្មុំ។ អ្នកស្រីមានបងប្អូន ១១ នាក់។ ដោយសារជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រ ឪពុកម្តាយអ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាញឹកញាប់។ ចូលដល់សម័យខ្មែរក្រហម គាត់បានចូលធ្វើការនៅក្នុងកងចល័ត ដោយរែកដីសង់ទំនប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ហើយគាត់មិនសូវបានសម្រាកឡើយ ។ ចំណែកឯការហូបចុកវិញ មិនដែលបានឆ្អែតម្ដងណាទេ។ ពេលចប់របបខ្មែរក្រហម គាត់ក៏មិនបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដែរ គឺគាត់រស់នៅឯស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។