២៧. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ផុន សីហា និងលោកតា សៅ សឿន

រយៈពេល ២៩’៤៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកតា សៅ សឿន សព្វថ្ងៃមានអាយុ ៧៦ ឆ្នាំ និងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិត្បែង ឃុំត្បែង ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកតាមានអាយុ ៣៤ ឆ្នាំ។ គ្រានោះ លោកតាបានបង្រៀនពីការដឹកនាំនយោបាយសង្គមរបស់គេ បង្ហាញពីការជិះជាន់ពីវណ្ណៈនាយទុន និងបង្រៀនឱ្យដឹងពីប្រវត្តិនៃការជិះជាន់របស់ពួកទាំងនោះ។ ខ្មែរក្រហមមិនបានជម្លៀសលោកតាទៅណាទេ ហើយគេក៏បានឱ្យលោកតាធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋាន។ ការងារទី ១ គឺធ្វើការជាគ្រូបង្រៀន ទី ២ ធ្វើការជាយោធានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងក្រោយមកធ្វើសិប្បកម្ម។