៣៣. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា រិច ស្រីម៉ាច និងអ្នកស្រី អូត សូត

រយៈពេល ៦៤’០៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែក ប្រជាជនជាច្រើនបាននាំគ្នារត់ចូលព្រៃដើម្បីគេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៥ អ្នកស្រី អូត សូត ត្រូវបានគេជម្លៀសឱ្យទៅធ្វើការនៅឯរោងចក្រក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៨ ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឱ្យអ្នកស្រីរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិដើមភាគតិច តែអ្នកស្រីមិនព្រម។ បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានរៀបការម្តងទៀតជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបច្ចុប្បន្ន។