ពិធីសម្ពោធសៀវភៅ “មូលដ្ឋានបោះជំហានទៅមុខ”

និពន្ធដោយលោក ស៊ូ សាវឿន

ដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការលើកតម្កើងវិស័យអំណាន ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត និង Business Record បានសហការគ្នា រៀបចំនូវកម្មវិធីសម្ពោធសៀវភៅមួយក្បាល ដែលជាស្នាដៃរបស់លោក ស៊ូ សាវឿន ដែលមានចំណងជើងថា «មូលដ្ឋានបោះជំហានទៅមុខ» ដែលនិយាយរៀបរាប់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងវិធីសាស្ត្រដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯង។

នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលនេះផងដែរ នឹងមានប្រជុំទៅដោយអ្នកនិពន្ធ ក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងសៀវភៅជាច្រើន ដែលនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស និងបងប្អូនយុវជនដែលចូលចិត្តអាន។

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • May 30, 2019 · 5:30 pm
  • Bophana Center
  • Conferences