៩២. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ឆឺយ ភឿន និងលោក​ ចាប ឆឺយ

រយៈពេល ២២’៥៥ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ព្រៃវែង

លោក ចាប ឆឺយ​ មានស្រុកកំណើតនៅភូមិខ្លែងគង់ ឃុំបឹងដោល ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង ហើយគាត់មានបងប្អូន ៩ នាក់។ គាត់បួសបាន ២ ឆ្នាំ ហើយធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមយុវជនភូមិ។ នាឆ្នាំ ១៩៧២ គាត់បានចូលរួមក្នុងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រឆាំងនឹង លន់ នល់ ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងទេថា គាត់កំពុងតែធ្វើការឱ្យខ្មែរក្រហម ដោយគាត់ស្មានតែចូលបម្រើថ្វាយសម្តេចតា។ ចូលដល់ឆ្នាំ ១៩៧៦ លោកបានត្រូវរបួសក្រោយធ្វើសង្គ្រាម និងបានរៀបការក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧។