អេប-ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រហម

«អេប-កម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម» ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​សោត​ទស្សន៍​បុប្ផាណា (មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា) ក្រោម​ការ​ផ្តល់​មូលនិធិដោយ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​មូលនិធិរៃ ក្នុង​ការ​​អភិវឌ្ឍ​ឧបករណ៍​ឆ្លាត​វៃ សម្រាប់​ការ​​សិក្សា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រហម។ ព័ត៌មាន​ទាំង​​នេះ​មាន​ការ​ពិនិត្យ​ចាត់​ចែង​​ពី​​អ្នក​ជំនាញ​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​កម្ពុជា និង​អន្តរជាតិ ដែល​កម្មវិធី​អប់រំ​នេះ​មាន​ប្រវត្តិ​សាក្សី​ផ្ទាល់ និងការ​ប្រមូល​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​រួម​គ្នា​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចម្រុះ រួម​មាន​ការ​​រក​ឃើញ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​​តុលាការ​កម្ពុជា (អវតក) និង​សំឡេង​​អ្នក​រស់​រាន​ជីវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។​

កម្មវិធី​នេះ​ដោយ​បង្កើតឱ្យមាន​ការ​សន្ទនា​ឆ្លង​ជំនាន់រវាង​អ្នក​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម និង​យុវជន។

ចុចអានបន្ថែម »

អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះដោយសេរី ៖
ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ iOS សូមចុចទីនេះ
ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ Android សូមចុចទីនេះ