អេប-ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រហម

«អេប-ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម» ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​​​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា ក្រោម​ការ​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​មូលនិធិ​រៃ ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ​សម្រាប់​ការសិក្សា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម។ ព័ត៌មានទាំង​​នេះ​មាន​ការ​ពិនិត្យ​ចាត់​ចែង​ពីអ្នក​ជំនាញ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា និង​អន្តរជាតិ ដែលកម្មវិធី​អប់រំ​នេះ​មាន​ប្រវត្តិ​សាក្សី​ផ្ទាល់ និង​ការ​​ប្រមូលប្រវត្តិសាស្ត្រ​រួម​គ្នា​នៃ​របប​ខ្មែរក្រហម តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ចម្រុះ រួម​មាន​ការរក​ឃើញ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​​​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អវតក) និង​សំឡេង​អ្នករស់​រាន​ជីវិតពី​របប​ខ្មែរក្រហម​។​

កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឱ្យមាន​ការសន្ទនា​ឆ្លង​ជំនាន់​រវាង​អ្នក​រស់​រាន​មានជីវិត​ពីរបប​ខ្មែរក្រហម និង​យុវជន។

ចុចអានបន្ថែម »

អ្នក​អាច​ទាញយក​កម្មវិធី​នេះ​ដោយសេរី ៖
ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ iOS សូមចុចទីនេះ
ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ Android សូមចុចទីនេះ