ឌុច គ្រូលត់ដំនៅឋាននរក (២០១២)

ប៉ាន់ រិទ្ធី

២៥ ដុល្លារ

កម្ពុជា​ចន្លោះឆ្នាំ​ ១៩៧៥ - ១៩៧៩ ខ្មែរ​ក្រហម​​បាន​បង្ក​ឱ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​ប្រមាណ ១.៨ លាន​នាក់ (មួយ​ភាគ​បួន​នៃ​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា)។ កាំង ហ្កេក​អ៊ាវ (ឌុច) ទទួល​ខុស​ត្រូវ ៤ ឆ្នាំ​ នៅ​មន្ទីរ​ ម-១៣ មុន​នឹង​អង្គ​ការចាត់​តាំង​គាត់​មក​កាន់​ ស-២១ នៅ​ភ្នំពេញ​។ ជា​លេខា​ធិ​ការ​បក្ស ឌុច ​បាន​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ពិឃាដ​ខ្មែរ​ក្រហម​​ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ​១៩៧៥ - ១៩៧៩ ដែល​យ៉ាង​តិច​ណាស់​ មាន​មនុស្ស​ប្រមាណ ១២ ២៨០ នាក់​បាន​ស្លាប់ តាម​រយៈ​ឯកសារ​នៅ​សេស​សល់។ ប៉ុន្ដែ​មិន​ដឹង​មាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ដែល​បាន​បាត់​ខ្លួន ”កម្ទេច និង​បំផ្លាញ​ឱ្យ​បាត់​សូន្យ​?​” ។ នៅ​ឆ្នាំ ​២០០៩ ពេល​ដែល​ឌុច​ចូល​សវនា​ការ រិទ្ធី ប៉ាន់ បាន​សួរ​សំណួរ និង​ទទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​ពី​ឌុច​។


avatar