អ្នកស្រែ (១៩៩៤)

ប៉ាន់ រិទ្ធី

២៥ ដុល្លារ

ភាពយន្ដនេះ​និយាយ​ពី​រឿង​គ្រួសារ​របស់ វង្ស ពៅ ប្រពន្ធ​ឈ្មោះ យីម អ៊ំ និង​កូន​ស្រី​ទាំង ៧ នាក់ របស់​ពួកគេ​។ ការ​ធ្វើ​ស្រែធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​មាន​ការ​មមា​ញឹក មាន​ភាព​រីករាយ មាន​ជំនឿ និង​អាច​រស់​រាន​បាន…។ ដី​ស្រែ​តូច សមាជិក​គ្រួសារ​ច្រើន កូនៗ​កាន់​តែ​ធំ លំនឹង​គ្រួសារ​ក៏​ចុះ​ទន់​ខ្សោយ។ គ្រោះ​ថ្នាក់​ចៃដន្យ​មួយ​កើត​ឡើង ហើយ​វដ្ដ​នៃ​ជីវិត​ក៏​វិល​ទៅ​រក​សេចក្ដី​ស្លាប់។


avatar