រស់រាន

គឹម ហាក់

២០១៩, ១២០ ទំព័រ
ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
តម្លៃ ២៥ ដុល្លារ

សៀវភៅ​កម្រាស់ ១២០ ទំព័រនេះ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​កម្រង​រូបថត​ពណ៌​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ពិព័រណ៍ "រស់រាន" របស់ គីម ហាក់ ដែល​ថត​នៅឯ​ទីក្រុង Auckland ព្រម​ជាមួយនឹង​ប្រវត្តិ​នៅពីក្រោយ​រូបថត​ទាំងអស់​នោះ។ សៀវភៅ​នេះ​ក៏មាន​ភ្ជាប់មក​ជាមួយ​ផងដែរ​នូវ​អត្ថបទ និង​បទសម្ភាស​របស់​លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី, Man Hau Liev, Niborom Young, Zoe Black និង Reiko Fukutake មានជា​ភាសា​អង់គ្លេស និង​ខ្មែរ។


avatar