មន្ទីរ ស-២១ ម៉ាស៊ីនពិឃាដខ្មែរក្រហម (២០០២)

ប៉ាន់ រិទ្ធី

២៥ ដុល្លារ

នៅ​ក្នុង​ភាព​យន្ដ​ឯកសារ​នេះ ពេជ្ឈ​ឃាដ និង​អ្នក​ដែល​នៅ​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពីរបប​ខ្មែរ​ក្រហម ​ជួប​គ្នា​នៅ​ក្នុង​អតីត​មន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​។ នេះ​ជា​ការ​បង្ហាញ​សក្ខីភាព​រវាង​អ្នក​ដែល​រួច​ផុត​ពី​សេចក្តី​ស្លាប់ និង​អតីត​មនុស្ស​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​មាន​មុខ​ងារ​ជា​អ្នក​យាម​គុក ឬ​ជា​ពេជ្ឈ​ឃាដ។ ​“តើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ដែល​ជា​អតីត​មនុស្ស​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម ចាត់​ទុក​ខ្លួន​ឯង​ថា​ជា​ជន​រង​គ្រោះ​ដែរ​​ឬទេ​?​” នេះ​ជា​សំណួរ​មួយ​ដែល​បាន​ចោទ​សួរ​ពួកគេ​ក្នុង​ជំនួប​នេះ ដើម្បី​ចង់​ដឹង​ថា តើ​ពួក​គេ​មាន​ប្រតិកម្ម​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ចំពោះ​អំពើ​របស់​ពួកគេ​ ហើយ​ថា​តើ​អ្នកណា​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវចំពោះ​អំពើ​ព្រៃ​ផ្សៃ​ទាំង​នេះ​?


avatar