សត្វប្រមាញ់ចិញ្ចឹម (២០១១)

ប៉ាន់ រិទ្ធី

២៥ ដុល្លារ

អាកាស​យានិក​អាមេរិកាំង​ស្បែក​ខ្មៅ​ម្នាក់ត្រូវ​បាន​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជានា​ឆ្នាំ​ ១៩៧២​។ ប៉ុន្ដែ​សម្រាប់​ក្មេងៗ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​ស្រែ​ បុរស​ម្នាក់​នេះ​មិន​មែន​ជា​សត្រូវ​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​​ជា​សត្វ​មួយ​ក្បាល​ដែល​ពួក​គេត្រូវ​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។


avatar