កំណប់តន្ត្រីដូនតា វគ្គ ១ (២០០៩)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

តម្លៃ ១០ ដុល្លារ

ខ្សែអាត់សំឡេងចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរចំនួន ១០ បទ ដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោល។


avatar