ជីវិតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧

Hedwige Multzer o’Naghten

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពស៊ីប៉ា ៤៤ ទំព័រ
ភាសាខ្មែរ
តម្លៃ ២,៧៥ ដុល្លារ (អស់ពីស្តុក)

«អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានគិតថា ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ គឺជាស្ដេចមានឥទ្ធិពលនៅសម័យអង្គរ។ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ ស្នាដៃធំៗជាច្រើនត្រូវបានកសាងឡើង ដែលស្ថិតនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ សៀវភៅនេះបង្ហាញពីជីវិតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ និងរាជកិច្ចជាមេដឹកនាំក្នុងពេលទ្រង់គ្រងរាជ្យ។»


avatar