កំណប់តន្ត្រីដូនតា វគ្គ១ (២០០៩)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

តម្លៃ ១០ ដុល្លារ

ខ្សែអាត់សម្លេងចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរចំនួន១០បទដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោល


avatar